Witamy na stronie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Siemianowicach Śląskich

 
Zgodnie z ustawą o RODO Administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Dworskiej 9/1a. RSM „JEDNOŚĆ” nie ma obowiązku powoływania Inspektora ochrony danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania podstawowych obowiązków w stosunku do lokatorów spółdzielni, na podstawie przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa Spółdzielczego.

Odbiorcą danych osobowych jest głównie RSM „JEDNOŚĆ”.

Dane przechowywane są przez okres 30 lat.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

    

     Wartość projektu : 90671,98 zł.                        Kwota dofinansowania : 70510,51 zł.