Odbyło się Walne Zgromadzenie

Data: 2008-07-08 10:35:30
Zgodnie z planem 25 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszej spółdzielni. Efektem WZ są cztery uchwały, z których jedna dotycząca nowego statutu spółdzielni jest szczególnie istotna. W trakcie dyskusji zebrani poruszali takie tematy jak: naprawa rynny, poprawa jakości sygnału tv, zamontowanie ogranicznika prędkości przy wjeździe na teren osiedla. Prezes zarządu zaapelował o zachowanie prawidłowej kolorystyki przy wymianach okien i malowaniu wnęk balkonowych.

Protokół Walnego Zgromadzenia

Uchwała 1/2008

Uchwała 2/2008

Uchwała 3/2008

Uchwała 4/2008

Nowy statut