Plan finansowy na 2009 rok

Data: 2008-12-30 11:33:23
Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu w dniu 18.12.2008 r. uchwaliła Plan Finansowy na 2009 rok. To co najbardziej interesuje mieszkańców czyli stawki opłat czynszowych pozostają w zasadzie bez zmian.

Zmianie ulega opłata za parking osiedlowy z 8 zł. na 10 zł. Zwiększyła się również stawka za wywóz nieczystości ale to nie jest niestety zależne od zarządu spółdzielni. Rada postanowiła nie zmieniać mimo ostatnich podwyżek cen gazu i energii elektrycznej stawek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Co do ciepłej wody to niestety w dalszym ciągu opłaty nie pokrywają w całości kosztów. Zarząd zaproponował Radzie podwyżkę stawki za podgrzanie wody do 15 zł za m3 od lutego lub marca przyszłego roku co zmiejszyłoby dotychczasowe straty w tym zakresie. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.