Panele fotowoltaiczne - konsultacje

Data: 2015-12-11 10:02:25
RSM Jedność planuje montaż paneli fotowoltaicznych , które będą wytwarzały energię elektryczną dla potrzeby kotłowni ciepłej wody.

Według planu , panele byłyby montowane na południowe części budynku Dworska 5 i Dworska 7. Przewidywana powierzchnia paneli to około 150 m2. Zarząd RSM Jedność chce złożyć wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zarząd zwraca się do mieszkańców z prośbą o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie. Czy jesteś za czy przeciw i z jakiego powodu. Opinie można przekazywać ustnie (siedziba administracji) lub pisemnie (e-mail spółdzielni).