Plan finansowy na 2016r.

Data: 2016-01-18 12:29:34
Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy na rok 2016. Wysokość stawek opłat czynszowych nie uległa zmianie. Wzrasta opłata za wodę o 5 gr. W pracach remontowych planuje się , między innymi, likwidację jednego śmietnika przy wejściu głównym na osiedle i remont drugiego śmietnika.

Dla spłacających kredyt mieszkaniowy informacja o zmianie stawki tzw. normatywu. Od 1 stycznia 2016 r. wynosi ona 3,33 zł na m2 lokalu.