Protokół po konsultacjach

Data: 2016-03-02 09:50:01
Zamieszczamy protokół z konsultacji w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.


Siemianowice Śl.  29.02.2016 r.

 

 

Protokół z konsultacji w sprawie inwestycji

„Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 25,5 kW”.

                                                          

 

Na ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie planowanej inwestycji , swoje opinie w tej sprawie zgłosiło 18 właścicieli praw do lokali spółdzielczych na łączną liczbę 102 lokali mieszkaniowych.

Wyniki konsultacji:

 

Pozytywna ocena projektu inwestycji –  18 osób,

Negatywna ocena projektu inwestycji –   0 osób.

 

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji:

 

Produkcja energii przy użyciu paneli fotowoltaicznych była postrzegana przez mieszkańców jako najlepsza z możliwych form odnawialnej energii. Szczególnie ze względu na lokalizację urządzeń na dachu, co nie będzie w żaden sposób ograniczało przestrzeni osiedlowej.

Ponadto mieszkańcy zostali poinformowani o korzyściach płynących z wdrożenia planowanej inwestycji w postaci poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz stężenia PM 10.

 

Zaproszono mieszkańców do śledzenia postępów realizacji projektu na stronie www Spółdzielni.