Lustracja Spółdzielni

Data: 2017-09-20 13:21:59
W Spółdzielni zakończyła się lustracja za lata 2014 - 2016 przeprowadzana przez Regionalny Związek Rewizyjny SM w Katowicach.

Lustrator otrzymał wszystkie niezbęne dokumenty i zestawienia. Na koniec został sporządzone protokół polustracyjny , który został przekazany Radzie Nadzorczej i Zarządowi. W nieoficjalnej rozmowie lustrator ocenił stan Spółdzielni jako bardzo dobry.