Po Walnym Zgromadzeniu

Data: 2009-05-29 11:17:41
W dniu 21 maja 2009 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni. WZ zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2008 rok, przyjęło nowy regulamin rady nadzorczej oraz pozytywnie skwitowało członków Zarządu.

WZ zostało sprawnie poprowadzone przez wybranego przewodniczącego pana Krzysztofa Radoszewskiego. Głos zabierało wielu naszych członków a sprawy jakie poruszali były różnorodne. W gorącej atmosferze zebrania nie zawsze można było udzielić dostatecznie wyczerpujących wyjaśnień i dlatego korzystając z naszej strony internetowej Zarząd chciałby uzupełnić odpowiedzi na niektóre z poruszanych problemów.

  • „Zła jakość odbioru programów telewizyjnych.” Urządzenia nadawcze jakimi dysponuje Spółdzielnia nie są urządzeniami profesjonalnymi i nie można od nich wymagać wysokiej jakości przekazywanych programów i dużej bezawaryjności. Dzięki jednak niewielkim kosztom ich zakupu mamy obecnie 20 polskich programów telewizyjnych w tym duża część to programy płatne i kodowane a abonament jaki płacimy to tylko 10 zł. Koszt zakupu i instalacji profesjonalnych urządzeń to około 20 tys. zł. plus ewentualna wymiana przestarzałego okablowania.
  • „Brak nadzoru nad remontem dachu”. Remont dachu był i będzie przeprowadzany pod właściwym nadzorem a dotychczasowy wykonawca przeprowadza remont w sposób prawidłowy.
  • „Nie remontowane i odśnieżane parkingi”. Opłaty parkingowe są pobierane za wyłączność korzystania z miejsca parkingowego a nie za jakieś konkretne świadczenia. Odśnieżane są jedynie dojazdy do parkingów i czasami mogą się zdarzyć opóźnienia związane z szybkim wynajęciem ciężkiego sprzętu.
  • „Wymienione stare drzwi nie zostały zezłomowane” Koszty transportu, załadunku i wyładunku złomu przekroczyłby ewentualne zyski z jego sprzedaży (0,6 zł/kg).
  • „Ciepła woda ma za niską temperaturę, centralne ogrzewanie zbyt słabo grzeje a podwyżka cen ciepłej wody została źle skalkulowana”. Jeżeli chodzi o źle wyliczoną podwyżkę to pan Lelonek, który tą skargę zgłosił nie zauważył, iż w rozliczeniu ujęte są tylko koszty zmienne gazu zaś koszty stałe (prawie 6 tys.zł.) plus 20% na cyrkulację całkowicie bilansują się z przychodami stałymi. Na skargę dotyczącą temperatury wody usiłował odpowiedzieć członek Rady Nadzorczej pan J.Świetlik mówiąc iż w czasach gdy pan Lelonek był członkiem Zarządu ciepła woda miała jeszcze niższą temperaturę. W trakcie odpowiedzi pan Lelonek opuścił jednak salę obrad.
  • „Schody wejściowe do budynku Dworska 17”. Schody zostaną wykonane praktycznie od nowa. Zostały zamówione nowe stopnie schodów jednak trzeba czekać na realizację zamówienia.
  • „Czy można zwrócić się do Urzędu Miasta o zrobienie chodników w parku” Spółdzielnia zwróci się z takim pismem w najbliższym czasie.