Aktualności

Ponowne sprawy sądowe (2010-12-09, 10:09)
Spółdzielnia uzyskała informację, iż Sąd Najwyższy skierował do ponownego rozpatrzenia sprawę o unieważnienie walnego zgromadzenia z lutego 2008 r.Jest to sprawa z powództwa byłych członków zarządu, którzy w takim czy innym jej roztrzygnięciu nie mają żadnego interesu ale czynią to, przypuszczalnie, tylko ze zwykłej, bezinteresownej złośliwości wobec spółdzielni. więcej...

Po Walnym Zgromadzeniu (2010-06-11, 10:20)
W dniu 10 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni. Zebrani przyjęli sprawozdania z działalności organów Spółdzielni oraz udzielili absolutorium członkom zarządu. W wyborach uzupełniających wybrano jedną osobę w skład Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie (2010-05-27, 10:48)
Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę o zwołaniu zwykłego corocznego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2010 r. Walne odbędzie się o godz 17.00 w świetlicy Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina. więcej...

Zmiana statutu Spółdzielni (2010-04-27, 10:06)
Do rejestru sądowego został wpisany nowy statut Spółdzielni uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w 2008 roku. Tym samym zgodnie z przepisami prawa jest on obecnie statutem obowiązującym (od dnia zarejestrowania).

Sytuacja prawna Spółdzielni uregulowana (2010-03-22, 10:40)
Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS wykreślił stary skład Zarządu i Rady Nadzorczej i wpisał aktualny stan działających obecnie organów Spółdzielni wybranych na Walnym Zgromadzeniu 21 lutego 2008 r. Zakończyło się tym samym wieloletnie procesowanie inicjowane przez byłych członków Zarządu, którzy nie potrafili przyjąć do wiadomości faktu ich odwołania.

Plan finansowy na 2010 rok (2009-12-21, 10:13)
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 grudnia przyjęła Plan Finansowy na 2010 rok. To co najistotniejsze dla mieszkańców Spółdzielni czyli stawki czynszowe zależne od zarządu pozostają bez zmian. Od nowego roku zmienia się stawka za wywóz nieczystości a dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy wzrasta normatyw - 3 zł / m2.

Kilka ważnych wyroków sądowych (2009-11-09, 12:36)
Sytuacja prawna Spółdzielni zmierza powoli do całkowitej normalizacji.28 października 2009 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocne postanowienie o odrzuceniu pozwu byłych członków Zarządu, którzy domagali się unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia z 21.02.2008 r. więcej...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna wszystkich aktualności: 54