Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe :

Dotyczy projektu: WND-RPSL.04.01.01-24-0292/16 „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 25,5 kW przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Jedność w Siemianowicach Śląskich”

realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.01-24-0292/16-00 z dnia 28.03.2017r

Rostrzygnięcie wyboru wykonawcy.

Uczestnicy konkursu:

 Ekosun Sp. z o.o. Bielsko –Biała
Res Energy Sp. z o.o. Olsztyn
Solartime Sp. z o.o. Rzeszów
Sun Trans Sp. z o.o. Przeworsk
Vertigo Green Energy Sp. z o.o. Sp.kom.Złotniki Suchy Las
EkoEnergia Polska Spółka z o.o. Kielce
AMP Plus Sp. zo.o. Opole
Soleo PV Tomasz Adamczyk Węgrzce
Flexipower Group Sp. z o.o. Wola Zaradzyńska
M.O.F.E.UG Frankfurt am Main
Pvtec Polska Werzchosławice Pvtec Poland Sp. z o.o. Tarnów
Pv Energia Polska Evan s.c Nowy Sącz
Elve Sp. Z o.o. Sp.k. Kraków
ML System S.A.
Cogito Energy
SmartEkoDom

Wybrano:

SOLEO PV Tomasz Adamczyk
ul. Stary trakt 7, 32-086 Węgrzce
Wpłynęło 24.04.2017 r.
Cena : 83 500 zł.