Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni

Data: 2008-06-06 13:23:52
W dniu 25 czerwca o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie członków spółdzielni. Miejsce jak zwykle to samo czyli świetlica Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina.

Przewidywany porządek obrad: 

 1. Zagajenie
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Wybory:
  • - Przewodniczącego WZ
  • - Z-cy Przewodniczącego WZ
  • - Sekretarza WZ
 4. Wybory Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby) oraz Komisji Uchwał i Wniosków (2 osoby)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad WZ
 6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności WZ
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2007 r.
 8. Informacja Zarządu o działalności spółdzielni w 2007 r.
 9. Przedstawienie projektu nowego statutu RSM “Jedność”
 10. Dyskusja i wolne wnioski
 11. Głosowanie nad uchwałami WZ
  • zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2004 r.
  • zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2005 r.
  • zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2007 r.
  • uchwalenie nowego statutu RSM “Jedność”
 12. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 13. Zakończenie obrad

Materiały na WZ wyłożone w biurze administracji. (21 dni przed WZ).

Projekt nowego statutu jest dostępny na naszej stronie w części - "Regulaminy".