Aktualności

Walne Zgromadzenie 2012 (2012-05-15, 10:28)
Zarząd Spółdzielni wydał zarządzenie o zwołaniu zwykłego corocznego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2012 r. Walne odbędzie się o godz 17.30 w świetlicy Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina. więcej...

Wygrana sprawa sądowa (2011-12-14, 11:37)
Spółdzielnia wygrała przed Sądem Okręgowym w Katowicach sprawę o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia z lutego 2008r. Sąd uznał, iż uchwały zostały podjęte zgodnie z prawem. Wyrok niestety nie jest jeszcze prawomocny gdyż powodowie - byli członkowie Zarządu - zgodnie ze swoim zwyczajem odwołali się do sądu wyższej instancji. Sprawa ta jest o tyle ciekawa, iż przeszła już wcześniej wszystkie możliwe instancje czyli sąd okręgowy, apelacyjny i najwyższy. Znając charakter powodów należy się obecnie spodziewać powtórki tej samej drogi prawnej.

Plan finansowy na 2012 rok. (2011-12-14, 11:22)
W dniu 13.12.2011r. Rada Nadzorcza przyjęła Plan Finansowy na 2012r. Plan przewiduje wzrost stawki opłat za oświetlenie piwnic i klatek schodowych z 3,50 zł. na 4,70 zł na lokal. Wzrost jest spowodowany zwiększonymi kosztami energii elektrycznej, które są jedyną pozycją kosztową w tej stawce. Rada Nadzorcza zdecydowała również, iż nie będzie rozróżnienia w opłatach za odbiór programów TV na mały i duży pakiet. Ci lokatorzy, którzy chcą korzystać z osiedlowej telewizji zapłacą 10 zł czyli tyle co obecnie a ci którzy nie chcą w ogóle korzystać z tej możliwości nie będą płacić nic i zostaną odłączeni od instalacji.

Monitoring (2011-12-14, 11:14)
Na terenie Spółdzielni zamontowano trzy dodatkowe kamery monitoringu obejmujące swoim zasięgiem parkingi od strony południowej oraz wejścia do lokali użytkowych. W sumie monitoring składa się już z 6 kamer. W najbliższym czasie Zarząd Spółdzielni planuje zamontowanie dwóch dodatkowych kamer na parkingu od strony wschodniej osiedla. Kamery będą umieszczone na nowej latarni, która doświetli ciemny do tej pory parking. Prawdopodobnie z powodu słabego oświetlenia na parkingu tym dochodzi najczęściej do kradzieży i dewastacji samochodów. W przyszłym roku będą instalowane kamery na ostatnim naszym parkingu od strony północnej.

Po Walnem Zgromadzeniu (2011-05-23, 11:51)
Odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków naszej spółdzielni. Efektem prac jest 7 uchwał, z których najważniejsze to: wybór nowej Rady Nadzorczej spółdzielni,zatwierdzenie sprawozdania finansowego,uchwalenie nowego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie (2011-05-05, 11:07)
Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę o zwołaniu zwykłego corocznego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2011 r. Walne odbędzie się o godz 17.00 w świetlicy Gimnazjum nr 4 przy ul. Chopina. więcej...

Zdjęcia z naszych dachów (2011-01-21, 11:22)
W ubiegłym roku zakończyliśmy prace renowacyjne naszych dachów. Prace trwały przez trzy lata od 2008 do 2010. Oprócz malowania powierzchni blachy trapezowej były wykonywane również inne prace jak np. remont kominów. Część tych prac została zarejestrowana aparatem fotograficznym i niektóre z ujęć chcieliśmy pokazać na naszej stronie. Zdjęcia były robione zarówno przed remontem w trakcie jak i po zakończeniu prac. Dodatkowo zrobiono kilkanaście zdjęć „widokowych”, które również prezentujemy. więcej...

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna wszystkich aktualności: 54