Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej (od 18.05.2017 r.)

  • Chwałek Stefan
  • Flisowska Jolanta
  • Łatacz Feliksa
  • Mitrenga Jerzy
  • Rzepczyk Wojciech